Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2017 Privind aprobarea valorii totale a investitiei „CONSTRUIRE POD PE DC98 (IN ZONA SAT ARAMESTI) IN COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMT” OBIECT II FINANŢAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-02-28
11 / 2017 Privind aprobarea valorii totale a investitiei „Construire gradinita cu 3 Sali de grupa in sat. Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamt" finanţat de Guvernul României în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2017-02-28
10 / 2017 privind aprobarea valorii totale a investitiei „Construire gradinita cu 3 Sali de grupa in sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamt" finanţat de Guvernul României în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală 2017-02-28
9 / 2017 Privind aprobarea valorii totale a investitiei „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, JUDETUL NEAMT” - OBIECT I FINANŢAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-02-28
8 / 2017 Privind darea în folosinţă gratuită către DELGAZ - GRID SA a unei suprafeţe de 13 mp teren, aparţinând domeniului public al comunei BAHNA 2017-02-28
7 / 2017 Privind modificarea si completarea HCL nr. 70/09.12.2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017 2017-02-28
6 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bahna, judetul Neamt 2017-02-28
5 / 2017 Privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi a vânzării acestora 2017-02-28
4 / 2017 Privind aprobarea retelei scolare si denumirii unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Bahna 2017-02-28
3 / 2017 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bahna 2014 – 2020 2017-01-05
2 / 2017 Privind aprobarea deficitului din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare a anului 2016 2017-01-05
1 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-01-05
11 / 2018 HCL PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 2018-11-29
1 / 2018 Hcl Ianuarie 2018 2018-01-30
3 / 2016 Hcl Martie 2016 2016-04-25