Drepturile persoanelor cu handicap

Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap accentuat beneficiază de următoarele drepturi:

indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 166,00 lei *;
buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 68,00 lei *;
gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul;
gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială;
scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului;
scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
scutire de la plata taxei hoteliere;
scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate;
asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul-cadru;
dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap accentuat şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap grav, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces;
protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale.

 

Sursa: Infoanph.ro

 

Înapoi