Prezentare generală

 

Așezare geografică:

Comuna Bahna este situată în partea de sud-est a județului Neamț, zonă limitrofă cu județul Bacău prin vecinătatea satelor Galbeni și Cârligi din comuna Filipești, iar spre Est, tot din comuna Filipești, satele: Oniscani și Harlești.

La Vest, comuna Racova, Bacău. La Nord, comuna Moldoveni,  satul Hociungi, la nord-vest, comuna Romani, satul Siliște, Neamț.   

 

Comuna Bahna cuprinde satele:

 • Izvoare 
 • Băhnișoara
 • Broșteni
 • Țuțcanii din Vale
 • Țuțcanii din Deal
 • Liliac
 • Arămești
 • Bahna 

Suprafața totală este de 5720 ha pământ din care: arabil 3711 ha, pășuni 494 ha, păduri 1088 ha, alte terenuri neagricole 343 ha.

 

Termenul de Bahnă, substantiv feminin, provine din limba ukraineană, însemnând un loc mlăștinos acoperit cu rogoz sau cu stuf, smarc, mlaștină plană, joasă situată în depresiunile intramontane. Probabil că așezarea la care ne referim a avut inițial ca punct de dezvoltare partea de sud a localității, unde sunt și în prezent izvoare și pârâul cu același nume, loc cunoscut sub denumirea de "Fântânile Bahnii", care încă se păstrează și astăzi.

Ulterior, așezarea s-a dezvoltat în direcția N-V și Est, cuprinzând promontoriul dinspre pădure, iar în mijlocul acestuia situându-se în prezent centrul localității, devenit satul răzesesc de bază și în epoca modernă,

centru de comună. 

 

Distanța față de unele centre urbane a comunei Bahna:

 • Orașul Buhuși din Județul Bacău la o distanță de aproximativ 10 km.
 • Municipiul Roman, Județul Neamț la o distanța de 22 km.
 • Municipiul Piatra Neamț la o distanță de 45 km.
Înapoi