Anunt important
2022-08-18 00:27:21

Consiliul Județean Neamț, este partener în cadrul proiectului „ADS - Ameliorare. Dezvoltare. Succes" ID 132947, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană și organizează, pe lângă alte activități, zece evenimente de promovare personalizate, de tip caravană, cu privire la facilităţile şi beneficiile participării la programul „A doua şansă" şi la măsurile complementare, beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educaţie şi formare pentru tinerii şi adulţii care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie.

Proiectul contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a accesului la acestea prin reintegrarea în educaţie şi formare a 620 tineri (dintre care 155 persoane de etnie romă şi 340 persoane din zona rurală) care au abandonat școala şi adulţi care nu și-au finalizat educaţia obligatorie şi prin îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învăţământul pre-universitar/personal de sprijin din şcoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din judeţul Neamţ.

Facem eforturi pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în ceea ce privește programele de educație pentru persoanele care nu au reușit din varii motive să își finalizeze studiile, atrăgând programe de finanțare din fonduri europene în care se pune accent pe educație și care să răspundă necesităților locuitorilor județului Neamț.

Prin proiect sunt sprijiniți tinerii/adulții care din diferite motive nu și-au finalizat studiile în învățământul obligatoriu, fără limită de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în program. Durata programului este flexibilă, putând fi redusă în funcție de competențele dobândite si de progresul individual în învățare, astfel ca absolvenții să își poată continua ulterior parcursul educațional.

Investiția în educație reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea socio-economică a județului și implicit pentru creșterea nivelului de trai al nemțenilor. Bugetul total al proiectului este de 9.511.947,55 lei, din care aferent partenerului Județul Neamț 1.316.105.14 lei, cu o cofinanțare de 26.322,10 lei.

 

Înapoi