ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
2021-12-07 12:20:04

 ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ  A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ - teritorială Bahna, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 48, 50, 83, 113, 114, 116, 129, 131 și 134 începând cu data de 13.12.2021, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Bahna, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Bahna și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR,
PATRASCU GHEORGHE

 

Înapoi