ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU
2022-02-09 14:16:21

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU

PRIMĂRIA COMUNEI BAHNA
ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
• Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna BAHNA
• Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna BAHNA
• Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna BAHNA
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
 Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 Colectarea datelor în teren:
 autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
 recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
 Pe teren, în limitele administrative ale UAT BAHNA
 In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) LA PRIMARIA COMUNEI BAHNA
CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
 Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției - condiție eliminatorie;
 Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.
CONDIȚII SPECIFICE
 Muncă pe teren;
 Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 


MODEL
de cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul

 

Anunt RPL2021

Înapoi